کپی لیزری

نکته شماره 3 

در نکته قبلی گفتیم که فرق زیادی بین دستگاه کپی استوک اروپا و دستگاه کپی دست دوم ایران کارکرد است . حالا

میخواهیم به چند نمونه از این نکات اشاره کنیم دستگاه کپی استوک اروپا یعنی دستگاهی که در ایران هیچ کاری انجام

نداده و کاملا کارکرد خارج از ایران است تشخیص دستگاه استوک و دست دوم ایران کارکرد فقط از داخل دستگاه آن هم

توسط تکنسین قابل تشخیص است فرق قیمت بین خرید دستگاه کپی استوک اروپا و ایران کارکرد فرق زیادیست 

ارتباط با ما ..

تجهیزات نمایشگاهی