کپی دیجیتال رنگی کونیکا مینولتا

نکته شماره 4 

دستگاه کپی در ایران به علت تفاوت بسیار زیاد بین قیمت دستگاه کپی آکبند و دستگاه کپی استوک یا دست دوم

خیلی دستگاه آکبند کارایی نداردزیرا قیمت بسیار بالایی دارد و همچنین دستگاه کپی دست دوم یا استوک با همان کارایی و

قیمتبسیارمناسب باعث شده تا بازار ایران را دستگاه دست دوم یا به اصطلاح استوک تشکیل بدهد . 

در ایران دستگاه کپی آکبند از سه میلیون پانصد شروع میشه به بالا و دستگاه کپی استوک از 1 میلیون شروع میشه .

مهمترین قطعات دستگاههای کپی سیاه و سفید عبارتند از :

درام , دولوپر ,کلاچ کاغذ کش , adf ؟,دابلکس  , و .....دستگاه کپی سیاه و سفید,خرید دستگاه کپی دست دوم,فروش

دستگاه کپی استوک اروپادر دستگاههای کپی اجزای نام برده بالا دارای اهمیت ویژه ای نسبت به بقیه قطعات دارند و در

زمان خرید دستگاه کپی استوک به این اجزا دقت دوچندان فرمایید .

نکته بعدی در دستگاههای کپی استوک نحوه سرویس کردن آنها است چون دو مدل سرویس در دستگاه کپی وجود دارد  

یکی سرویس معمولی که فقط به رفع ایراد ختم میشه و دیگری جنرال سرویس که کلیه قطعات به صورت جزء جزء سرویس

میشه .

ارتباط با ما ..

تجهیزات نمایشگاهی