دستگاه کپی دیجیتال رنگی استوک

نکته دستگاه کپی شماره 5 

یکی دیگر از تفاوت های دستگاه کپی استوک اروپا با دستگاه کپی ایران کارکرد وجود دارد این است که در سیستم کاری

استفاده از دستگاه کپی در اروپا به اینگونه است که اگر قطعه ای و یا قطعه ای از یونیتی به مشکل بر بخورد آن یونیت بصورت

کامل تعویض میشود با یونیت فابریک و آکبند ولی در ایران اگر به داخل دستگاه کپی دقت فرمایید متوجه خواهید شد که بعضی

ازقطعات تعمیری و شاهد چسب و وصله و .... خواهید بود زیرا در ایران تعویض قطعه به ندرت اتفاق میفتد مگر اینکه چاره ای

نباشد و مجبور به تعویض باشد .و نکته اخر برای خرید دستگاه استوک واقعی و یا حتی دستگاه کپی ایران کارکرد اعتماد

بینطرفین است که بالاترین تاثیر را در خرید و فروش دستگاه کپی خواهد داشت .کیفیت و سرعت چاپ در دستگاههای

کپیمتفاوت است و در دستگاههای سرعت بالا برای چاپ بصورت تکثیر و پشت سر هم قطعاتی به کار برده شده تا بتوانیم از

دستگاه کپی تکثیر بصورت شبانه روزی از دستگاه استفاده کرد .دستگاه کپی از 15 کپی در دقیقه داریم تا 105 کپی در

دقیقهونصبت به استفاده مشتری دستگاه مربوط به آن را باید تهیه کرد . به عنوان مثال شخصی تعداد کپی روزانه اش نهایتا به

50برگدر روز میرسد و این شخص باید دستگاه کپی حدود 700 تا 800 هزار تومن هزینه کند نه اینکه بیاد دستگاهی را با سرعت

70برگ در دقیقه و با قیمت 7 میلیون خریداری کنه زیرا این شخص مصرفش بسیار پایین تر از اون دستگاه است .

ارتباط با ما ..

تجهیزات نمایشگاهی