قیمت دستگاه کپی استوک

نکته دستگاه کپی شماره 7

نکته شماره 6 راجع به قطعه اصلی دستگاه کپی استوک و یا دستگاه کپی دست دوم است . مهمترین قطعه و شاید در

بسیاری از دستگاههای کپی گرانترین قطعه درام آن است که به اصطلاح قلب دستگاه کپی را تشکیل میدهد . درام

دستگاه کپی نقش اصلی را در ارتباط با کیفیت چاپ بر عهده دارد به این ترتیب که اگر دستگاه کپی لیزری باشد یعنی تونر با

ترکیب دولوپر رنگ چاپ را تشکیل میدهد و به صورت لیزر آن را روی درام منعکس میکند که اگر درام دستگاه کپی کوچکترین

نقطع ای و یا حتی جای انگشت روی آن باشد نمونه ی آن روی کاغذ خواهد بود برای همین هنگام خرید دستگاه کپی

استوک یا دست دوم بسیار به درام دستگاه خود توجه داشته باشید . در بعضی از دستگاههای کپی مانند کانن درام دارای

قیمت بسیار بالایی است یعنی قیمت دستگاه کپی کانن GP 5 میلیون است و درام آکبند این دستگاه 4 میلیون و رقمی معادل

قیمت کل دستگاه را دارد برای همین موضوع نگهداری و دقت در انتخاب دستگاههای که دارای درامی با قیمت بالا هستند

بسیار حائز اهمیت است .

ارتباط با ما ..

تجهیزات نمایشگاهی