دستگاه کپی استوک شارپ دست دوم

معرفی برند های دستگاه کپی 

دستگاه کپی در ایران به علت تفاوت زیاد قیمت آکبند با دست دوم یا استوک بیشترین مصرف را دستگاه کپی استوک یا

دست دوم به خود اختصاص داده حالا میخواهیم چند نمونه از برندهایی که در ایران چه از لحاظ قیمت و چه از لحاظ کارایی و

پشتیبانیقطعه مطرح هست خدمتتون ارائه دهیم . از دستگاههای کپی سیاه و سفید شروع میکنیم . 

دستگاه کپیشارپ : تقریبا شناخته ترین برند دستگاه کپی در ایران دستگاه کپی شارپ میباشد زیرا شارپ تقریبا جزوه

اولیندستگاههایی بود که به ایران آمد. و امروزه دستگاههای شارپ مدلهایی نظیر 450 و 350 بصورت استوک وارد شده که

بسیاردستگاههای کم نظیری هستند و توانسته نظر مشتریان خود را جلب کند ولی ما دستگاه کپی شارپ را برای کارهای

تکثیرزیاد توصیه نمی کنیم.

دستگاه کپی آفیشیو ( ریکو ) : دستگاه کپی ریکو در آمار جهانی در رتبه اول نسبت به دستگاههایدیگر قرار دارد زیرا این

دستگاه تقریبا بهترین دستگاه و مناسب ترین دستگاه برای کارهای تکثیر میباشد زیرا قطعات این دستگاهنسبت به دستگاههای

همردیف خودش بسیار مناسب تر و ارزانتر است به همین علت الان تقریبا 90 درصد دفاتر فنی از ایندستگاه برای کارهای تکثیر

خود استفاده میکنند

 دستگاه کپی توشیبا : دستگاه کپی توشیبا مناسب برای کارهای کم وشرکتهایی با حداقل مصرف کپی میباشد و مشکل

اساسی توشیبا گران بودن قطعات و همچنین کمبود قطعات و تکنسینمیباشد برای همین ضعف بزرگ در رقابت با ریکو و شارپ

بسیارعقب مانده و در ایران در مقیاس با دستگاه کپی ریکو و یا شارپرتبه بسیار ناچیزی دارد 

ارتباط با ما ..

تجهیزات نمایشگاهی