تهران: نــــمایشــگاه دائمـــی، یــــافت آبــــادشرقـــــی، بلـــــوار معلم    |    تماس :587 42 666-021    |    0614 320 0912

ژوئن 6, 2023 3:53 ق.ظ

فروش فوق ویژه دستگاه چاپ بنر 4 هد کونیکا 512 دستگاه چاپ بنر

عرض 3/20 

جنرال سرویس شده 

وضعیت هد و کارکرد هد کمتر از یکسال 

قیمت بسیار بسیار ویژه : فقط 50 میلیون تومان 

فروصت محدود 

 

 

 

 

انواع دستگاه چاپ بنر