تهران: نــــمایشــگاه دائمـــی، یــــافت آبــــادشرقـــــی، بلـــــوار معلم    |    تماس :587 42 666-021    |    0614 320 0912

ژوئن 9, 2023 2:26 ق.ظ

دستگاه چاپ بنر دی جی ای کره قیمت دستگاه چاپ بنردستگاه چاپ بنر

8 هد زار 128 

دستگاه بسیار تمیز و قوی 

قیمت : 17 میلیون تومان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{tortags,383,1}